• اصطلاحات دنیای امنیت اطلاعات (Hacking Terms)

    Hacking Terms از منوی آموزش در دسترس است و به تدریج کامل می شود.

    1- Adware یا تبلیغ افزار
    نرم افزاری که پس از نصب شروع به نمایش آگهی های بازرگانی روی سیستم می کند. Adware ها بی اجازه نصب می شوند. فایل ها و نرم افزارهای دیگری را روی سیستم دالود و نصب می کنند. اطلاعات سیستم و یا اطلاعات فعالیت های آنلاین شما را بدون اجازه جمع آوری کرده و برای سرور می فرستند.سرعت سیستم را کاهش می دهد. پهنای باند اینترنت را مصرف می کند. حذف آنها سخت یا گاهاً غیر ممکن است.

    [Read More…]