• چگونه پسورد بایوس مادربرد را دور بزنیم؟

    پسورد بایوس

    گذاشتن پسورد بایوس (BIOS = Basic Input/Output System) می تواند یک لایه به امنیت کامیپوترها و لپ تاپ ها اضافه کند. معمولاً هدف اصلی از گذاشتن پسورد بایوس جلوگیری از تغییر تنظیمات بایوس توسط کاربران است. اما متاسفانه یا خوشبختانه پسورد بایوس را با راه های مختلف می توان دور زد.

    [Read More…]