• چین دسترسی به جیمیل را مسدود کرد.

    جیمیل

    بر اساس اطلاعات ارائه شده مرکز تحقیات آنالیز اینترنت Dyn، چین دسترسی به جیمیل را در سطح IP فیلتر کرده است. سانسور اینترنتی و ایجاد دسترسی برای مجموعه خدمات گوگل مانند Youtube چیز تازه ای نیست و تا به حال هیچ اطلاعات رسمی از سوی دولت چین در این مورد منتشر نشده است اما کاربران چینی زیادی در شبکه های اجتماعی این موضوع را تائید کرده اند. [Read More…]