• BrutePos؛ یک Botnet برای تخلیه اطلاعات POSها

    چند روز پیش FireEye مطلب جدیدی درباره نسل جدیدی از بات نت ها [Botnet] نوشت که هدف آنها دستگاه های POS است و آنها را اصطلاحاً BtutePos نامید. هنوز مشخص نیست که این بدافزار چگونه در حال گسترش است اما منبع آن سایت destro45[.]com ومهاجمین احتمالاً از سرویس های توزیعی که توسط سایر هکرها ارائه می شود برای گسترش این بدافزار استفاده کرده است.

    نکته جالب توجه این است که یکی از سرورهای مراکز کنترل این بات نت در ایران قرار دارد.

    [Read More…]