• هکرهای ایرانی شبکه کازینوی Sands را مختل کردند.

    هکرها ایرانی

    هکرهای ایرانی در فوریه سال ۲۰۱۴ موفق به از کارنداختن شبکه و پاک کردن اطلاعات این کازینو شده بودند اما این خبر تا دو روز پیش که سایت بلومبرگ بیزینس ویک این موضوع را افشا کرد، همچنان مخفی نگه داشته شده بود.

    به نقل از سایت بلومبرگ، کارشناسان این اقدام هکرهای ایرانی را پاسخ به گفته های Sheldon Adelson، سهامدار اصلی Las Vegas Sands Corp می دانند که در اکتبر ۲۰۱۳ و طی یک سخنرانی در دانشگاه یشیوا [Yeshiva University] گفته بود، برای تعلیق برنامه هسته ای ایران ، باید این کشور را بمباران کرد. [Read More…]