• اخبار کوتاه 1393/11/10

    اخبار کوتاه 1393/11/10 [Read More…]

  • بخش خبرهای کوتاه

    این که ترجمه و تنظیم خبرها زمان زیادی طلب می کند (حداقل یک ساعت) از یکسو و حجم بالای اخبار کوتاه اما مهمی که هر روز منتشر می شود از سوی دیگر، باعث شد تصمیم بگیرم بخش جدیدی به نام اخبار کوتاه ایجاد کنم و از این به بعد خبرهای کوتاه اما مفید را در آن قرار دهم تا پوشش بهتری از اتفاقات دنیای سایبری داشته باشم و شما هم در جریان رخدادهای بیشتری قرار بگیرید.