• آسیب پذیری جدید فلش پلیر در حال انتشار (Zero day Vulnerability)

  Adobe Vulnerability

  یک کارشناس امنیتی به نام Kafeini که قبلاً مطلبی از او منتشر کرده ام، یک اکسپلویت جدید برای فلش پلیر (APSB15-01) پیدا کرده است. این اکسپلویت که بخشی از اکسپلویت کیت Angler می تواند به سرعت پخش شود. در نمونه ای که این کارشناس روی سیستم های مختلف آزمایش کرده است برای نگارش های زیر توانسته است سیستم را با موفقیت اکسپلویت کند.

  • Windows XP, مرورگر IE8, فلش پلیر تا نگارش 16.0.0.257
  • Windows 7, مرورگر IE9, فلش پلیر تا نگارش 16.0.0.257
  • Windows 8, مرورگر IE8, فلش پلیر تا نگارش 16.0.0.257

  ظاهراً این اکسپلویت روی گوگل کروم یا ویندوز 8.1 موفق نبوده است.

  [Read More…]

 • بروزرسانی برای آسیب پذیری های Adobe Flash, Reader, Acrobat

  شرکت ادوبی (Adobe) برای حل 7 مشکل امنیتی در نرم افزارهای Flash و Air و Reader یک بروزرسانی امنیتی منتشر کرده است.

  به گفته این شرکت هکر ها در حال استفاده از این آسیب پذیری هستند و کاربران ویندوز را هدف گرفته اند.شرکت ادوبی این آسیب پذیری را بحرانی اعلام کرده اند. این آسیب پذیری به هکر اجازه می دهد تا کنترل سیستم آسیب پذیر را در دست بگیرند.

  [Read More…]