• بروزرسانی برای آسیب پذیری های Adobe Flash, Reader, Acrobat

    شرکت ادوبی (Adobe) برای حل 7 مشکل امنیتی در نرم افزارهای Flash و Air و Reader یک بروزرسانی امنیتی منتشر کرده است.

    به گفته این شرکت هکر ها در حال استفاده از این آسیب پذیری هستند و کاربران ویندوز را هدف گرفته اند.شرکت ادوبی این آسیب پذیری را بحرانی اعلام کرده اند. این آسیب پذیری به هکر اجازه می دهد تا کنترل سیستم آسیب پذیر را در دست بگیرند.

    [Read More…]