• آسیب پذیری FTP لینوکس و یونیکس

    این آسیب پذیری که به برنامه tnftp مربوط می شود به مهاجمین اجازه می دهد تا دستورات مورد نظر خود را روی سیستم قربانی اجرا کنند.

    در ماه های گذشته چندین باگ و مشکل امنیتی در پروتکل ها و امکانات قدیمی که در حال حاضر نیز استفاده زیادی دارند پیدا شده است. حالا باید آسیب پذیری FTP را نیز به آن اضافه کرد.
    tnftp قدیمی است اما هنوز هم در سطح وسیعی در حال استفاده است و می توان در لینوکس های RedHat, Fedora, Debian, NetBSD و حتی در سیستم عامل OSX اپل این برنامه را پیدا کرد. [Read More…]