• به روزرسانی مهم اوراکل برای رفع مشکلات امنیتی

    اوراکل دیروز یک بروزرسانی مهم منتشر کرد. این وصله های امنیتی 113 مشکل امنیتی را در محمدوه وسیعی از محصولات این شرکت برطرف می کند.این محصولات به شرح زیر هستند:

    Oracle Database, Fusion Middleware, Hyperion, Enterprise Manager Grid Control, E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise, Siebel CRM, Oracle Industry Applications, Java SE, Oracle Linux and Virtualization, Oracle MySQL, and Sun Systems Products Suite. [Read More…]